Wypowiedzieliśmy nasze A; teraz widzę, że chyba brakowało owego przysłowiowego B
Jerzy z Diecezji Tarnowskiej

Szczęść Boże! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

Proszę pozwolić, że podam parę słów o sobie: jestem emerytowanym nauczycielem. Od ponad 30-tu lat służymy wraz z moją Małżonką w Domowym Kościele – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie. Przeżyliśmy, w przeciągu tych 30-tu lat, wiele rekolekcji formacyjnych, tematycznych, służyliśmy innym małżeństwom tak w czasie trwania takich rekolekcji jak i w czasie “normalnej” pracy formacyjnej. P. Bóg dał nam też łaskę służenia w macierzystej Parafii – czy to przez prowadzenie cyklicznych Adoracji, czy to przez Różaniec za Ojczyznę czy przez organizację Rekolekcji Ewangelizacyjnych  i wreszcie – co poczytujemy sobie za wielką Bożą Łaskę – przez zorganizowanie i prowadzenie (oczywiście za zgodą i z udziałem naszego Ks. Proboszcza) przez nasz Krąg Domowego Kościoła – Nabożeństwa I-szych Sobót. Na stronie “I-sze soboty” znaleźliśmy informację o rekolekcjach 33-dniowych i możliwości włączenia się w nie. Z radością skorzystaliśmy z takiej “okazji”, namawiając też inne rodziny z naszego Kręgu Rodzin.

Szczęść Boże! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

Proszę pozwolić, że podam parę słów o sobie: jestem emerytowanym nauczycielem. Od ponad 30-tu lat służymy wraz z moją Małżonką w Domowym Kościele – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie. Przeżyliśmy, w przeciągu tych 30-tu lat, wiele rekolekcji formacyjnych, tematycznych, służyliśmy innym małżeństwom tak w czasie trwania takich rekolekcji jak i w czasie “normalnej” pracy formacyjnej. P. Bóg dał nam też łaskę służenia w macierzystej Parafii – czy to przez prowadzenie cyklicznych Adoracji, czy to przez Różaniec za Ojczyznę czy przez organizację Rekolekcji Ewangelizacyjnych  i wreszcie – co poczytujemy sobie za wielką Bożą Łaskę – przez zorganizowanie i prowadzenie (oczywiście za zgodą i z udziałem naszego Ks. Proboszcza) przez nasz Krąg Domowego Kościoła – Nabożeństwa I-szych Sobót. Na stronie “I-sze soboty” znaleźliśmy informację o rekolekcjach 33-dniowych i możliwości włączenia się w nie. Z radością skorzystaliśmy z takiej “okazji”, namawiając też inne rodziny z naszego Kręgu Rodzin.

            Na wstępie podałem sporo informacji o przebiegu naszej formacji, o włączaniu się w służenie innym – nie po to aby czymś się chwalić , ale by wykazać, że pomimo naszej dość “obfitej” formacji - w naszym życiu czegoś jeszcze brakowało... Np. moje “relacje” z Matką Bożą były “jakieś takie – oficjalne”, nie było w nich tej “nutki dziecięctwa”, nie zwracałem się po synowsku: “Mamo. Mamusiu”...

            Powiedzieliśmy nasze “Tak” Chrystusowi  w  Akcie przyjęcia Go jako Pana i Zbawiciela w początkach naszej “przygody” z Ruchem Światło-Życie, służyliśmy i służymy nadal na miarę naszych sił i Łaski, którą nas Bóg obdarza – czyli wypowiedzieliśmy nasze “A”; teraz widzę, że chyba brakowało owego przysłowiowego “B”, pewnego zwieńczenia, jakiegoś “wykończenia”  w realizacji (przez nas) Bożych Planów – Pan Bóg jednak czuwa i przez “drugiego”  podsuwa Swoje rozwiązania i ukazuje Swoją Świętą Wolę. Tak to odczytaliśmy i stąd  nasze włączenie się w te Rekolekcje.

            Z wielką radością uczestniczymy w tych naukach rekolekcyjnych  i mamy nadzieję, jak Bóg pozwoli, dotrwać do ”Pięknego Zakończenia”, czyli oddania się całkowicie Matce Naszego Pana – jako Jej córka i Jej syn!

   Dziękujemy z całego serca P. Bogu za to, że w Swoim Miłosierdziu i w Swojej Nieskończonej Miłości do człowieka - posyła do nas takich  Kapłanów i “świeckich”, którzy napełnieni Jego Światłem i oddani Najświętszemu Sercu Maryi – przymnażają Maryi i Jezusowi wielkie “Rzesze Dzieci Bożych”. Cudowny czas, cudowne, głębokie Rekolekcje – dziękujemy też i Tobie, Księże Łukaszu i życzymy: niech Pan Bóg dalej realizuje przez Ciebie Swoje Wspaniałe Plany a Ty, z całym oddaniem,  wypowiadaj w dalszym ciągu Swoje ‘Tak”.

CHWAŁA PANU!

Jerzy z Diecezji Tarnowskiej