Mam wrażenie, że nie nadążam z realizacją tego wszystkiego, co Pan dla nas przygotował.
Kamila

Podczas tych 33-dniowych rekolekcji doświadczyłam wielu łask: umiejętności dostrzeżenia swoich słabości oraz oddania ich Jezusowi; możliwości zobaczenia w drugim człowieku, z którym relacje układały mi się nie najlepiej, miłości Jezusa; poznałam formę pomocy zagubionym grzesznikom, jaką jest oddawanie różnych drobnych cierpień i niepowodzeń w ich intencji, a nade wszystko dostrzegłam, że rzeczywiście Pan przemawia do nas na kartach Pisma Świętego! To ostatnie jest dla mnie największym zaskoczeniem, gdyż wiedząc o tym już wcześniej, nigdy nie umiałam odnaleźć powiązań między biblijną historią, a moim współczesnym życiem. Teraz się to zmieniło.

Podczas tych 33-dniowych rekolekcji doświadczyłam wielu łask: umiejętności dostrzeżenia swoich słabości oraz oddania ich Jezusowi; możliwości zobaczenia w drugim człowieku, z którym relacje układały mi się nie najlepiej, miłości Jezusa; poznałam formę pomocy zagubionym grzesznikom, jaką jest oddawanie różnych drobnych cierpień i niepowodzeń w ich intencji, a nade wszystko dostrzegłam, że rzeczywiście Pan przemawia do nas na kartach Pisma Świętego! To ostatnie jest dla mnie największym zaskoczeniem, gdyż wiedząc o tym już wcześniej, nigdy nie umiałam odnaleźć powiązań między biblijną historią, a moim współczesnym życiem. Teraz się to zmieniło. Mam wrażenie, że nie nadążam z realizacją tego wszystkiego, co Pan dla nas przygotował. To jakby otworzyć skrzynkę pocztową, pełną zaadresowanych do mnie, lecz nieotwartych jeszcze listów, z których wszystkie są stale aktualne. Czekają tylko na odpowiedź..