Ufam, że dzięki Łasce Bożej i wstawiennictwu Maryi tak się stanie.
Elżbieta

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS !

Z całego serca dziękuję Jezusowi i Maryi za dar tego duchowego doświadczenia jakim jest OCALENIE.

To są moje trzecie przygotowania do Aktu zawierzenia się Sercu Jezusowemu przez Serce Maryi, ale pierwsze tak piękne i tak głębokie, PEŁNE ŚWIATŁA - czegoś takiego jeszcze nie przeżywałam!

Wybrane teksty - i tu wielkie BÓG ZAPŁAĆ TYM WSZYSTKIM, KTÓRZY JE WYBRALI I PRZYGOTOWALI :))) - prowadziły mnie codziennie w głąb własnej duszy na osobiste spotkanie z Ojcem, Synem i Duchem Świętym oraz z Maryją i Świętymi ...

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS !

Z całego serca dziękuję Jezusowi i Maryi za dar tego duchowego doświadczenia jakim jest OCALENIE.

To są moje trzecie przygotowania do Aktu zawierzenia się Sercu Jezusowemu przez Serce Maryi, ale pierwsze tak piękne i tak głębokie, PEŁNE ŚWIATŁA - czegoś takiego jeszcze nie przeżywałam!

Wybrane teksty - i tu wielkie BÓG ZAPŁAĆ TYM WSZYSTKIM, KTÓRZY JE WYBRALI I PRZYGOTOWALI :))) - prowadziły mnie codziennie w głąb własnej duszy na osobiste spotkanie z Ojcem, Synem i Duchem Świętym oraz z Maryją i Świętymi ...

Pan Bóg prowadził mnie do odkrywania - w konkretach mego dotychczasowego życia - wad i grzechów kluczowych, które posiadam i które chce i może ode mnie przyjąć i przemienić w Dobro! Potwierdzał mi także Piękno, Dobro i Miłość, które od Niego do tej pory już otrzymałam - konkretne przeżycia zostały mi przypomniane i wyświetlone jak na ekranie. Światło PRAWDY dotykało mojego umysłu, a Ogień MIŁOŚCI przenikał moje serce. Spełniało się SŁOWO:"On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie"(J 16,8)."Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe"(J 16,13). DZIĘKUJĘ CI DUCHU ŚWIĘTY !!!

Całym sercem, duszą i umysłem chcę się nawrócić (przystąpić do spowiedzi) i zwrócić jeszcze bardziej do Boga, aby w sposób całkowity i niepodzielny PEŁNIĆ JEGO ŚWIĘTĄ WOLĘ ! Ufam, że dzięki Łasce Bożej i wstawiennictwu Maryi tak się stanie. W każdej chwili i w każdej sytuacji - "TAK" dla Boga, a "NIE" dla szatana !!!

NIECH TAK SIĘ STANIE! AMEN!