Niepokalane Serce Maryi

W kolejnym dniu po Święcie Bożego Miłosierdzia rozpoczynamy 33 DNI przygotowań do całkowitego oddania Jezusowi Przez Maryję, czyli do wejścia do Arki Dwóch Serc.

20 kwietnia 2020
Przygotowanie do oddania się
w niewolę miłości
(przeczytaj zaczym zaczniesz)
1 Dzień 20 kwietnia 2020
2 Dzień 21 kwietnia 2020
3 Dzień 22 kwietnia 2020
4 Dzień 23 kwietnia 2020
5 Dzień 24 kwietnia 2020
6 Dzień 25 kwietnia 2020
7 Dzień 26 kwietnia 2020
8 Dzień 27 kwietnia 2020
9 Dzień 28 kwietnia 2020
10 Dzień 29 kwietnia 2020
11 Dzień 30 kwietnia 2020
12 Dzień 1 maj 2020
13 Dzień 2 maj 2020
14 Dzień 3 maj 2020
15 Dzień 4 maj 2020
16 Dzień 5 maj 2020
17 Dzień 6 maj 2020
18 Dzień 7 maj 2020
19 Dzień 8 maj 2020
20 Dzień 9 maj 2020
21 Dzień 10 maj 2020
22 Dzień 11 maj 2020
23 Dzień 12 maj 2020
24 Dzień 13 maj 2020
25 Dzień 14 maj 2020
26 Dzień 15 maj 2020
27 Dzień 16 maj 2020
28 Dzień 17 maj 2020
29 Dzień 18 maj 2020
30 Dzień 19 maj 2020
31 Dzień 20 maj 2020
32 Dzień 21 maj 2020
33 Dzień 22 maj 2020
23 maja 2020
Dzień ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręcę Maryi

33 DNI

ARKA OCALENIA
Na krótko przed pojawieniem się potopu, Noe wybudował arkę.
Tylko ci, którzy w niej się schronili - przetrwali.
 
Na czasy ostateczne Bóg sam przygotował Arkę, w której mają się schronić wszystkie Jego dzieci.
Tą Arką jest Niepokalane Serce Maryi.
 
BÓG DAJE OBIETNICĘ ZWYCIĘSTWA
Już w księdze Rodzaju Bóg wypowiada Słowo, które zapowiada tą rzeczywistość.
Bóg mówi do węża: “Położę nieprzyjaźń między tobą a między niewiastą i między potomstwem twoim a potmstwem jej; ona zetrze głowę twoją, a ty czyhać będziesz na piętę jej.".
'
Obietnicę zwycięstwa nad “wężem” otrzymuje NIEWIASTA oraz jej potomstwo.
Jaka jest cecha każdego potomstwa?
Rozwija się w organizmie matki.
Trzeba być “W MATCE”, aby być potomstwem.
 
Bóg posłał Maryję do Fatimy, aby nas ratować.
To jedno z głównych zadań każdej Mamy: chronić swoje dzieci przed wszelkim złem.
 
MARYJA CHRONI NAS W SWOIM NIEPOKALANYM SERCU POPRZEZ NASZ AKT POŚWIĘCENIA SIĘ CZYLI ODDANIA SIĘ TEMU SERCU NA WŁASNOŚĆ.
 
BÓG MÓWI DO NAS PRZEZ ŚWIĘTYCH
Bóg dał nam wielkich świętych, którzy zapraszają nas do drogi, którą święty Ludwik de Montfort nazywa NAJBEZPIECZNIEJSZĄ, NAJPEWNIEJSZĄ I NAJKRÓTSZĄ DROGĄ DO JEZUSA.
 
Matka Teresa z Kalkuty mówi do nas:
“Serce Maryi to BRAMA PROWADZĄCA WPROST DO JEZUSA, przez którą wchodzimy wprost do Jego Najświętszego Serca”.
 
Jan Paweł II rozpowszechnia na cały świat zawołanie, którym żył i które ukochał ponad wszystko: “TOTUS TUUS O MARIA!”, co oznacza: “CAŁY TWÓJ, O MARYJO!”
Te słowa pisał w górnym, prawym rogu - na każdej kartce swoich zapisków.
 
Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński podkreślał z mocą:
“POSTAWIŁEM WSZYSTKO NA MARYJĘ!”.
 
PRAGNĄC PRZYJĄĆ TEN DAR W SPOSÓB PEŁNY
ZAPRASZAMY WAS DO ODBYCIA 33 DNIOWYCH REKOLEKCJI, KTÓRE BĘDĄ DUCHOWYM PRZYGOTOWANIEM DO AKTU OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI.
 
Przez ten akt wejdziemy do Arki Ocalenia.
Przez ten akt przyjmiemy Boży plan ratowania świata.
Przez ten akt pocieszymy Jezusa - pozwalając, aby Jego Miłość do Maryi żyła w naszych sercach.
Przez ten akt ofiarujemy nasze: “TAK” - Duchowi Świętemu, który pragnie wprowadzić nas do Serca swojej Umiłowanej Oblubienicy.
 
Wejdźmy do bezpiecznego schronienia Niepokalanego Serca Maryi!

Wprowadzenie i wskazówki praktyczne

Wprowadzenie do 33-dniowych rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej - komentarz do materiałów oraz wskazówki jak z nich owocnie korzystać.

 

Ważne: Niniejsze materiały zostały użyczone dla projektu ocalenie.info - na prośbę jego organizatorów. Należy jednak wiedzieć, że dzieło przygotowania wiernych do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej jest obecnie prowadzone, za zgodą księży biskupów - w wielu miejscach Polski i wykracza ono poza jakiekolwiek osobiste inicjatywy duszpasterskie oraz ewangelizacyjne.

 

WPROWADZENIE DO REKOLEKCJI

1. Błogosławieństwo Kościoła Powszechnego

Duchowość całkowitego oddania się Matce Bożej to sprawdzona i pewna droga duchowa.

Jej celem jest zjednoczenie nas z Jezusem poprzez doskonałą realizację łaski i wypełnienie zobowiązań przymierza Chrztu Świętego.

 

Droga ta otrzymała pełne błogosławieństwo Kościoła.

Praktykę tą polecali i osobiście praktykowali wszyscy papieże XX wieku.

Najwyżsi Pasterze zalecali tę drogę i udzielali niejednokrotnie apostolskiego błogosławieństwa tym, którzy na tą drogę wkroczą lub chociażby przeczytają traktat świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort.[1]

 

2. Błogosławieństwo Episkopatu Polski

Całkowite oddanie się Maryi wyraża się za pomocą różnych pojęć. Jednym z nich jest pojęcie: “poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi”. Poświęcenie oznacza bowiem akt oddania czegoś lub kogoś na własność Panu Bogu.

 

6 czerwca 2017 roku Episkopat Polski, przez usta ks. abp Stanisława Gądeckiego - poświęcił po raz kolejny Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

W liście pasterskim na adwent 2018 roku, ks abp Stanisław Gądecki pisał: “Godne polecenia są zwłaszcza te środki, które w różny sposób prowadzą do osobistego oddania się Maryi w duchu św. Ludwika de Montfort.”

 

W roku 2019 bardzo wiele osób oddało się całkowicie Matce Bożej. Nawiązując do tego,  w grudniu tego samego roku, w kolejnym liście pasterskim, abp Stanisław Gądecki pisał:

 

Bardzo cieszy mnie to, że wiele osób zdecydowało się na osobiste oddanie się Niepokalanemu Sercu Maryi. To już tysiące wiernych świeckich, którzy wraz ze swymi duszpasterzami zawierzyli swoje życie Bogu przez Maryję. Taką samą drogą duchowości szli nasi wielcy rodacy: św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Jan Paweł II czy Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński.”

 

3. Komentarz do materiałów 33-dniowych rekolekcji

Wielka duchowa i teologiczna wartość Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny bierze się między innymi z tego, że wyraża on głębię naszej wiary i opiera się na słowie Bożym oraz nauce ojców Kościoła. Jednocześnie uwzględnia od naukę świętych oraz mistyków tamtych czasów. Tą samą metodą kierowaliśmy się w pracy nad przygotowaniem tych materiałów. Oto źródła z których korzystaliśmy:

a) Pismo Święte oraz nauka Kościoła

Taki sam cel miały przedstawione tutaj materiały. Znajduje się w nich wiele fragmentów Pisma Świętego oraz nauka Kościoła w postaci cytatów z nauczania papieży oraz fragmentów Katechizmu Kościoła Katolickiego.

b) Nauczanie św. Ludwika de Montfort oraz bł. Wilhelma Józefa Chaminade

Rzecz jasna - znajdziemy tutaj również szerokie przedstawienie nauczania świętego Ludwika de Montfort - przedstawione w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Uzupełnieniem nauki świętego Ludwika jest nauczanie drugiego genialnego apostoła oddania się Maryi, którym jest błogosławiony Wilhelm Józef Chaminade. Jego nauka została zawarta w dziełach dr Emila Neuberta, szczególnie zaś w książce: Mój ideał - Jezus, Syn Maryi oraz w dziele jego życia, zatytułowanym: W zjednoczeniu z Maryją.

c) Doświadczenie świętych oraz mistyków

Podobnie jak czynił święty Ludwik - bierzemy także pod uwagę naukę i doświadczenie świętych, takich jak np. Matka Teresa z Kalkuty czy o. Dolindo Ruotolo oraz mistyków, a w szczególności - dzienniki Alicji Lenczewskiej, które wydają się być cennym duchowym światłem na obecne czasy i które już dzisiaj są przez wielu uznawane za perłę literatury duchowej.

d) Objawienia Matki Bożej

Ostatnim źródłem, z którego czerpiemy światło są uznane przez Kościół objawienia Matki Bożej, a szczególnie przesłanie z Fatimy. Cały czas pamiętamy słowa, wypowiedziane w 2010 roku przez papieża Benedykta XVI: “Łudziłby się ten, kto by uważał, że prorocka misja Fatimy już się zakończyła”. Zdaniem siostry Łucji znajdujemy się obecnie w połowie wypełniania się planów Bożej Opatrzności zawartych w przesłaniu z Fatimy.

 

4. Jak owocnie przeżyć te rekolekcje? -  kilka wskazówek praktycznych.

 

I. Schemat dnia: Każdy dzień składa się z następujących elementów:

 1. Modlitwa do Ducha Świętego - owocność każdych rekolekcji zależy przede wszystkich od Ducha Świętego i naszej otwartości na Jego działanie. Jedną z głównych myśli świętego Ludwika jest to, że to Duch Święty prowadzi nas do Serca Maryi, które jest Jego królestwem. Dlatego oddanie się Maryi jest niczym innym, jak szczególną łaską Ducha Świętego.    
 2. Rozważanie dnia - krótkie wprowadzenie w temat dnia.
 3. Lektura duchowa - nauczanie św. Ludwika, bł. ojca Chaminade, dokumenty Kościoła oraz zapiski z dzienników Alicji Lenczewskiej.
 4. Światło Matki Bożej - przesłanie z Fatimy, z innych objawień Matki Bożej lub doświadczenie maryjnych świętych i mistyków.
 5. Światło Słowa - krótki fragment Słowa Bożego.
 6. Wezwanie dnia - zaproszenie do krótkiego ćwiczenia duchowego związanego z tematem dnia.
 7. Mały wieczernik modlitwy - zaproszenie do krótkiej osobistej modlitwy.
 8. Zabierz Słowo - zaproszenie do nieustannego rozważania w sercu wybranego fragmentu z danego dnia.
 9. Coś na potem - niektóre dni zawierają wskazówki praktyczne dotyczące tego, jak żyć na co dzień treścią rozważań danego dnia.

 

II. Jak przeżywać rekolekcje - uwagi praktyczne:

 • Jeśli to możliwe - pierwsze sześć punktów schematu dnia, a więc: Modlitwę do Ducha Świętego, rozważanie dnia, lekturę duchową, światło Matki Bożej, światło Słowa oraz wezwanie dnia - warto przeżyć za jednym razem. Powinno to zająć około 20-30 minut.
 • Mały wieczernik modlitwy to osobny czas na krótką wewnętrzną modlitwę. Warto już wcześniej spróbować wyznaczyć sobie czas i miejsce na taką modlitwę. To powinno pomóc w organizacji dnia. Osobista modlitwa jest najważniejszą częścią rekolekcji.
 • “Zabierz słowo” - to zachęta, aby po zakończeniu rozważań, zabrać ze sobą jakiś fragment i rozważać go w sercu, aż do następnej medytacji.
 • “Coś na potem” - to wskazówki, do których możemy wrócić po zakończeniu rekolekcji. Mają nam one pomóc żyć oddaniem się. Dzięki temu owoce rekolekcji mogą trwać jeszcze długo po ich zakończeniu.

 

III. Odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić w trakcie rekolekcji    

 1. Co zrobić, jeśli opuszczę jakiś dzień rekolekcji? Przerwać je czy kontynuować?

W takiej sytuacji najlepiej kontynuować rekolekcje, zaczynając od dnia, który się opuściło. To znaczy, że nasze rekolekcje przedłużą się o ten dzień, który opuściliśmy.

W związku z tym, o jeden dzień przesunie się również sam akt oddania.

W wyjątkowych sytuacjach - kiedy z ważnych względów osoba nie chce przesuwać dnia oddania - można opuszczony dzień nadrobić w trakcie trwania kolejnego dnia rekolekcji. Takie sytuacje warto poddać jednak rozeznaniu kapłana lub wspólnoty.

Wierność przynosi piękne owoce duchowe, dlatego zabiegajmy o tę postawę podczas rekolekcji.

 1. Czy każdego dnia muszę przeczytać obowiązkowo wszystkie teksty?

Nic nie musisz. Te rekolekcje to czas wejścia w Miłość Jezusa i Maryi. Podstawową zasadą jest zawsze to, aby dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Jeśli podczas rozważań konkretnego tekstu poczujesz wewnętrzne poruszenie i przynaglenie, aby dłużej się zatrzymać przy danych słowach - zrób to. Każdy w tych tekstach może znaleźć coś innego, co go poruszy i poprowadzi. Właśnie dlatego teksty lektury duchowej są dość bogate - aby każdy mógł tam znaleźć to, czego najbardziej w danej chwili potrzebuje. Każdego dnia zrób tyle, ile możesz. Jeśli nie zdążysz przeczytać wszystkich tekstów - możesz do nich wrócić po rekolekcjach. Zachęcamy jednak z całego serca, aby żadnego dnia nie opuszczać modlitwy osobistej.

 1. Co jest absolutnie konieczne, żeby oddać się Matce Bożej?

Absolutnie konieczne jest tylko jedno: CHCIEĆ. Pragnienie oddania jest jedynym warunkiem koniecznym, ponieważ akt oddania jest aktem woli i dlatego wymaga decyzji woli. Spójrz na obraz relacji matki z dzieckiem: co musi zrobić dziecko, aby rzucić się w ramiona swojej mamy? Nic - musi to po prostu zrobić...    

 1. Czy to znaczy, że jeśli “chcę” się oddać Matce Bożej, to nie muszę przeżywać rekolekcji przygotowujących?

Warto przeżyć takie rekolekcje. Nawet jeśli już na samym początku wiesz, że chcesz się oddać - mogą ci one bardzo pomóc. Dzięki rekolekcjom twój akt może być bardziej świadomy i pogłębiony, a przez to wyda większe duchowe owoce. Jest wielka mądrość Kościoła w tym, że do najważniejszych duchowym wydarzeń w roku - przygotowujemy się duchowo. Na tym polega sens Adwentu i Wielkiego Postu. Stąd też zrodziła się praktyka odprawiania 9 - dniowej nowenny przed określonym świętem. Czas przygotowania jest czasem wielkich łask. Nie warto z nich rezygnować.

 1. Co zrobić, jeśli chcę się oddać całkowicie Matce Bożej, ale jednocześnie czuję jakiś wewnętrzny lęk lub mam jakieś wątpliwości?

Najważniejsze i decydujące jest to, czy tego chcesz.

Tak Pan Jezus pouczył siostrę Faustynę: “Uczucia nie zawsze są w twojej mocy, ale wola zawsze”.Przypatrz się Maryi w trakcie zwiastowania - nasze tłumaczenie mówi, że kiedy Maryja usłyszała głos anioła: “zmieszała się”. Nie jest to najlepsze tłumaczenie. Dosłownie jest tam napisane, że była roztrzęsiona, wstrząśnięta. Znaczy to, że jej uczucia szalały jak wzburzone morze. A jednak powiedziała: “Niech mi się stanie według słowa twego”. Jest to bardzo ważne pytanie, ponieważ doświadczenie pokazuje, że zły duch najczęściej podczas takich rekolekcji uderza w dwie sfery - uczucia oraz poczucie własnej wartości. Myśli typu: “Nie jestem godny/godny, aby się oddać” - mogą być rodzajem subtelnej pokusy, która ma nas odwieść od aktu oddania, który jest całkowitą klęską złego ducha.

 1. Co mogę zrobić, aby jak najlepiej przeżyć te rekolekcje?

Pomogą Ci w tym dwie postawy duchowe: ufność oraz duchowa czujność.

Otwórz serce poprzez wielką ufność

Pan Jezus mówi do siostry Faustyny: “Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma” oraz w innym miejscu: “Jednym naczyniem się czerpie łaski z mojego Miłosierdzia, a tym naczyniem jest ufność”. Właśnie o tej postawie mówi w Ewangelii Pan Jezus kiedy zwraca się do osób słowami: “Niech Ci się stanie według twojej wiary”. Zanim zaczniesz rekolekcje oraz w czasie ich trwania - rozszerzaj swoje serce poprzez ufność. Spodziewaj się, że te 33 dni będą czasem wielkich łask. Tereska od Dzieciątka Jezus lubiła mówić, że dusza:“otrzymuje od Boga dokładnie to, czego się po Nim spodziewa”. Spodziewaj się wielkich łask.

 Trwaj w postawie duchowej czujności

Pan Bóg jest wszechmocny i może udzielać Ci przez te 33 dni łask w najbardziej niespodziewany sposób. Materiały, które przygotowaliśmy są tylko skromnym, ubogim, ludzkim narzędziem, które ma ci pomóc. Pan Bóg może Ci jednak udzielać łask i świateł na wiele różnych, innych sposobów. Może to czynić przez czytania słowa Bożego z danego dnia, przez osoby, które spotkasz lub przez sytuacje, których doświadczysz. Dlatego przez te 33 dni - WSZYSTKO, CO CI SIĘ PRZYDARZA, TRAKTUJ JAK REKOLEKCJE. Trwaj w postawie, do której Pan Jezus tak często wzywał swoich uczniów w słowach: “Czuwajcie i módlcie się!”.

To tyle celem wprowadzenia. Reszta jest łaską.


[1] Bł. Papież Pius IX uznał, że poświęcenie się Maryi, opisane przez świętego Ludwika jest najlepszą i najbardziej akceptowaną formą zawierzenia; Papież Leon XIII beatyfikował Ludwika de Montfort w 1888 roku oraz przyznał odpusty kościelne tym wiernym, którzy poświęcą się Maryi według wzoru opracowanego przez Ludwika de Montfort; Święty Pius X udzielił apostolskiego błogosławieństwa wszystkim, którzy przeczytają Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Traktat św. Ludwika wywarł ogromny wpływ na encyklikę Ad Diem Illum, w której św. Pius X pisał: “Dla ludzi nie ma pewniejszej i łatwiejszej drogi do Chrystusa niż droga przez Maryję.”; Pius XI mawiał: “Praktykuję ten rodzaj oddania od czasów mej młodości”. Sługa Boży Pius XII - kanonizował Ludwika de Montfort w 1947 roku, nazywając jego nauczanie “solidnym i dobrym”. Tenże papież - jako pierwszy: poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi - co jest w wymiarze Kościoła Powszechnego tym, czym całkowite oddanie w wymiarze osobistym. Ten akt poświęcenia odnawiali papieże:

św. Paweł VI, św. Jan Paweł II, Benedykt XVI oraz papież Franciszek.

Jak dobrze wiemy - największym apostołem całkowitego oddania się Maryi był wśród papieży Jan Paweł II, który rozpowszechnił na cały świat, zaczerpnięte od świętego Ludwika zawołanie: “TOTUS TUUS!”.

Oddanie w niewolę Jezusowi i Maryi

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

W JEDNOŚCI Z SERCEM JEZUSA

 

PRZYGOTOWANIE ORAZ PRZEBIEG

 

I. Przygotowanie do aktu oddania:

Po duchowym 33-dniowym przygotowaniu następuje akt oddania.

Aby go dobrze i w pełni przeżyć - przygotuj to, co ważne:

 1. Sprawdź, czy masz cały akt oddania spisany własnoręcznie (robiliśmy to podczas ostatnich dni rekolekcji). Cały akt oddania brzmi następująco:

“Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie,

 

Ja………………………………….,

uznając swoją słabość i grzeszność

odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu świętego.

Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł.

 

W Twojej obecności Maryjo - wyznaję dziś wiarę

w Jezusa Chrystusa - mojego jedynego Pana i Zbawiciela

Uznając testament z Krzyża: “Oto Matka twoja”,

przyjmuję dziś Ciebie Maryjo za moją Matkę i Królową.

 

Maryjo! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa i mocą Jego Miłości -

poświęcam się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu:

oddaję Ci całkowicie ciało i duszę swoją, moje serce i moją wolę,

moją pamięć i mój rozum, wszystkie myśli i pragnienia,

całe moje życie i moją działalność,

całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,

mój czas i moje decyzje oraz wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy,

dla wypełnienia woli Ojca, dla spełnienia pragnień Jezusa, dla radości i chwały Ducha Świętego oraz z miłości ku Tobie i dla ratowania dusz braci i sióstr naszych. Amen.

 

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc Wspomożycielko wiernych, by moje serce, moja rodzina, parafia, Ojczyzna i cały świat - stały się rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim.

 

Maryjo, moja Matko i Królowo - chcę, abyś mogła żyć, działać i kochać we mnie i przeze mnie. Amen.”

 

 1. Przygotuj świecę. (zapalona świeca symbolizuje odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego.
 2. Jeśli akt oddania przeżywasz w domu - przygotuj miejsce, w którym ustawisz Krzyż oraz wizerunek Matki Bożej - przed którymi odmówisz akt oddania.
 3. Ubierz się odświętnie - aby podkreślić uroczysty charakter wydarzenia, jakim jest akt oddania
 4. Jeśli masz taką możliwość - przygotuj się do tego, aby po oddaniu się - świętować to wydarzenie w gronie swoich najbliższych. Świętowanie wyraża naszą radość i wdzięczność za łaskę, której doświadczyliśmy.

 

II. Przebieg aktu oddania

 

 1. Rozpocznij krótką modlitwą - może to być jakaś pieśń lub np. Litania Loretańska.
 2. Odczytaj powoli akt oddania, wczuwając się sercem w każde ze zdań.
 3. Po odczytaniu aktu - podpisz się pod nim.
 4. Podziękuj Panu Bogu, uwielbiając Go modlitwą lub śpiewem. Może to być pieśń wyrażająca wdzięczność (np Te Deum) lub np. odmówienie trzykrotnie: “Chwała Ojcu…”.
 5. Kiedy nadarzy się ku temu sposobność - poproś kapłana o podpisanie Twojego aktu (można wtedy przed kapłanem raz jeszcze go wypowiedzieć). Podpis kapłana jest znakiem jedności z Kościołem oraz wyraża posłuszeństwo i pokorę, które są głównymi cnotami Matki Bożej.

 

 

III. Akt oddania przeżywany we wspólnocie parafialnej

Jeżeli rekolekcje odbywały się we wspólnocie - akt oddania może zostać przeżyty wspólnotowo - w postaci spotkania fizycznego (z zachowaniem obowiązujących przepisów) lub w postaci transmisji online.

 

Przebieg aktu wygląda wtedy tak samo:

 1. Kapłan przewodniczy i prowadzi modlitwę wstępną (można ją ubogacić krótką nauką do wiernych)
 2. Kapłan zapowiada odczytanie oraz intonuje słowa aktu
 3. Kapłan zachęca i przypomina, aby wszyscy uczestnicy podpisali swój akt (podczas aktów składanych w ramach spotkań fizycznych - podpisanie aktu odbywa się najczęściej na ołtarzu, w obecności Najświętszego Sakramentu.
 4. Kapłan prowadzi modlitwę dziękczynną lub krótkie uwielbienie.

 

Jeżeli akt odbywa się w połączeniu z Eucharystią - może być wypowiedziany w ramach homilii lub bezpośrednio po zakończeniu Mszy Świętej.

 

 

Kontakt:

W razie jakichkolwiek pytań związanych z aktem oddania - prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected]